×


90 501 535 35 35

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR:
 
MADDE 1.1- İZDENİZ    :

Ünvan: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
Adres: Bahçelerarası Mah. Haydar Aliyev Bul. No:4 Balçova / İzmir
Tel: +90 501 535 35 35
Email: 
acente@izdeniz.com.tr
Bundan böyle "İZDENİZ" olarak anılacaktır.
 
MADDE 1.2- YOLCU       :
Yolcu taşıma biletini “
https://bilet.izdeniz.com.tr/”internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “YOLCU” olarak anılacaktır.
 
Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin YOLCU tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de YOLCU sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
YOLCU verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 2- İNTERNET SİTESİ:
İZDENİZnın işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi “
https://bilet.izdeniz.com.tr/”dir.
Bu internet sitesi haricinde İZDENİZ tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.
https://bilet.izdeniz.com.tr/” bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, İZDENİZ’in, 
https://bilet.izdeniz.com.tr/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda YOLCU’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve YOLCU’ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile 23.08.2022 tarihli 31932 sayılı yönetmelik hükümleri referans alınmıştır.
 
MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:
İşbu sözleşme konusu hizmetler, gemi ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen YOLCU’ya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; İZDENİZ’in isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, İZDENİZ’in internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, YOLCU’nun elektronik posta adresine de gönderilmektedir. YOLCU internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti teslim almış sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 

MADDE 5- YOLCUNUN TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:
YOLCU, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. YOLCU, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.
 
YOLCU, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, İZDENİZ’in, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.
YOLCU’nun, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları YOLCU’nun kendisine aittir.
 
İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. YOLCU, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, İZDENİZ’in işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini YOLCU, kabul ve taahhüt eder.
 
MADDE 6 - REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI:
1 – Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
3 – YOLCU, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
4 – YOLCU’nun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunması gerekmektedir.
5 – İZDENİZ sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
6 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre İzmir Mahkemelerinde çözümlenir.
7 – Kötü hava ve deniz şartları, İZDENİZ’in kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. İZDENİZ’in kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu İZDENİZ’e ait değildir.
8 –  16 yaşından küçük çocuklar ancak refakatçi eşliğinde seyahat edebilirler. İZDENİZ kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç yolcuların, hamile kadınların veya hastalıklı kişilerin, taşıma için kabulü ancak İZDENİZ ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Seyahat sırasında yolcunun sıhhi durumunun bozulması halinde İZDENİZ sorumlu değildir.

9 – İZDENİZ’in kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, İzmir’de kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı İZDENİZ sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde İZDENİZ sorumluluk kabul etmez.
10 – Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
11 – Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzargahla ilgili kullanılabilir. biletler üzerindeki güzargahlar kesinlikle değiştirilemez.
12 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
13 – Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
14 – Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.

15 – Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi veya kapı vizesi olması gerekmektedir.
16 – Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
17 – Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
18 – Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse; İZDENİZ, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
19 – Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan İZDENİZ sorumlu tutulamaz.
20 – Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde İZDENİZ sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa İZDENİZnın sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
21 – İZDENİZ, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
22 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden İZDENİZ sorumlu olmayacaktır.
23 – Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.
24 – Yunanistan’da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.
25 – Türkiye’ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.
26 – Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde ya da diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan’a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi ya da benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
27 – Farklı sezonlara isabet eden gidiş dönüş tarihli biletler için gidiş tarihinin sezon fiyatı uygulanır.

MADDE 7- TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI
İZDENİZ; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu bagajını taşımayı reddedebilir:
     – Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
     – İZDENİZnın özel yardımını gerektirmekteyse,
     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
     – Yolcunun İZDENİZnın talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
     – Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,
     – Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,
 
 Taşınması reddedilen yolculara, İZDENİZ tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat
ödenmeyecektir.
 
MADDE 8 - BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER :
1 –Ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır.
2 – İZDENİZ; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde İZDENİZ, bagajı taşımayı reddedebilir.
4 – Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.
5 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

MADDE 9 - YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI :
1 – İZDENİZ, bilet iptal talebinin, sefer saatinden 24 saat önce
acente@izdeniz.com.tr mail adresine yazılı olarak bildirilmesi koşulu ile: bilet 1 kez açığa alınabilir, yeniden tarih atanabilir ya da bilet ödemesinin yapıldığı şekilde para iadesi gerçekleştirilir.


 MADDE 10 –EVCİL HAYVAN TAŞINMASI

1 – Evcil hayvan ile yolculuk imkanı yoktur.

MADDE 11 -  İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI :
1 – İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’ye (İZDENİZ) ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ), sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.
2 – Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.
3 – İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ) link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 
MADDE 12- GİZLİLİK

 
Madde 12.1 Gizlilik Politikası

İZDENİZ (İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.)’e iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.
 
Madde 12.2 Gizlilik Prosedürü
Kişisel bilgiler başlığı altında İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.'nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş., ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.
 

Madde 12.3 Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü
YOLCU, Web sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’nin yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. İZDENİZya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, YOLCUya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. YOLCUya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:
     – Rezervasyon ve satışın işleme konulması ve YOLCU hesabının yönetilmesi.
     – Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması.
     – İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi. 
     – YOLCU ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,
     – Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.
     – Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.
İZDENİZya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, İZDENİZya ulaştıktan sonra da İZDENİZ için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.
SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. YOLCU tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince İZDENİZ tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirilmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde "KVKK Bildirimi" başlığı altında bildirilecektir.
 
Madde 12.4 Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği
Rezervasyon yaptırıldığı zaman, YOLCUya bir rezervasyon kodu (PNR) verilecektir. Bu rezervasyon kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. YOLCUya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşılabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir. Rezervasyon kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk YOLCUya ait olup, 3. kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Madde 12.5
YOLCU, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. YOLCU, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından İZDENİZ’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. YOLCU, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı İZDENİZ’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle İZDENİZ’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
 
MADDE 13 - YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.
İhtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 


MADDE 14 - DEĞİŞİKLİK
İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ), gerekli gördüğünde işbu mesafeli satış sözleşmesinin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.
 


MADDE 15 - HÜKÜM
Siparişin sonuçlanması durumunda YOLCU işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 15 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 

 

 

MESAFELİ ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR:
 
MADDE 1.1- İZDENİZ    :

Ünvan: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
Adres: Bahçelerarası Mah. Haydar Aliyev Bul. No:4 Balçova / İzmir
Tel: +90 501 535 35 35
Email: 
acente@izdeniz.com.tr
Bundan böyle "İZDENİZ" olarak anılacaktır.
 
MADDE 1.2- YOLCU       :
Yolcu taşıma biletini “
https://bilet.izdeniz.com.tr/”internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “YOLCU” olarak anılacaktır.
 
Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin YOLCU tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de YOLCU sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
YOLCU verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 2- İNTERNET SİTESİ:
İZDENİZnın işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi “
https://bilet.izdeniz.com.tr/”dir.
Bu internet sitesi haricinde İZDENİZ tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.
https://bilet.izdeniz.com.tr/” bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, İZDENİZ’in, 
https://bilet.izdeniz.com.tr/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda YOLCU’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve YOLCU’ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile 23.08.2022 tarihli 31932 sayılı yönetmelik hükümleri referans alınmıştır.
 
MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:
İşbu sözleşme konusu hizmetler, gemi ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen YOLCU’ya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; İZDENİZ’in isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, İZDENİZ’in internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, YOLCU’nun elektronik posta adresine de gönderilmektedir. YOLCU internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti teslim almış sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 

MADDE 5- YOLCUNUN TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:
YOLCU, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. YOLCU, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.
 
YOLCU, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, İZDENİZ’in, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.
YOLCU’nun, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları YOLCU’nun kendisine aittir.
 
İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. YOLCU, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, İZDENİZ’in işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini YOLCU, kabul ve taahhüt eder.
 
MADDE 6 - REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI:
1 – Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
3 – YOLCU, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
4 – YOLCU’nun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunması gerekmektedir.
5 – İZDENİZ sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
6 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre İzmir Mahkemelerinde çözümlenir.
7 – Kötü hava ve deniz şartları, İZDENİZ’in kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. İZDENİZ’in kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu İZDENİZ’e ait değildir.
8 –  16 yaşından küçük çocuklar ancak refakatçi eşliğinde seyahat edebilirler. İZDENİZ kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç yolcuların, hamile kadınların veya hastalıklı kişilerin, taşıma için kabulü ancak İZDENİZ ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Seyahat sırasında yolcunun sıhhi durumunun bozulması halinde İZDENİZ sorumlu değildir.

9 – İZDENİZ’in kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, İzmir’de kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı İZDENİZ sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde İZDENİZ sorumluluk kabul etmez.
10 – Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
11 – Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzargahla ilgili kullanılabilir. biletler üzerindeki güzargahlar kesinlikle değiştirilemez.
12 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
13 – Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
14 – Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.

15 – Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi veya kapı vizesi olması gerekmektedir.
16 – Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
17 – Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
18 – Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse; İZDENİZ, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
19 – Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan İZDENİZ sorumlu tutulamaz.
20 – Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde İZDENİZ sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa İZDENİZnın sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
21 – İZDENİZ, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
22 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden İZDENİZ sorumlu olmayacaktır.
23 – Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.
24 – Yunanistan’da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.
25 – Türkiye’ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.
26 – Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde ya da diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan’a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi ya da benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
27 – Farklı sezonlara isabet eden gidiş dönüş tarihli biletler için gidiş tarihinin sezon fiyatı uygulanır.

MADDE 7- TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI
İZDENİZ; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu bagajını taşımayı reddedebilir:
     – Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
     – İZDENİZnın özel yardımını gerektirmekteyse,
     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
     – Yolcunun İZDENİZnın talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
     – Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,
     – Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,
 
 Taşınması reddedilen yolculara, İZDENİZ tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat
ödenmeyecektir.
 
MADDE 8 - BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER :
1 –Ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır.
2 – İZDENİZ; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde İZDENİZ, bagajı taşımayı reddedebilir.
4 – Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.
5 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

MADDE 9 - YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI :
1 – İZDENİZ, bilet iptal talebinin, sefer saatinden 24 saat önce
acente@izdeniz.com.tr mail adresine yazılı olarak bildirilmesi koşulu ile: bilet 1 kez açığa alınabilir, yeniden tarih atanabilir ya da bilet ödemesinin yapıldığı şekilde para iadesi gerçekleştirilir.


 MADDE 10 –EVCİL HAYVAN TAŞINMASI

1 – Evcil hayvan ile yolculuk imkanı yoktur.

MADDE 11 -  İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI :
1 – İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’ye (İZDENİZ) ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ), sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.
2 – Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.
3 – İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ) link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 
MADDE 12- GİZLİLİK

 
Madde 12.1 Gizlilik Politikası

İZDENİZ (İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.)’e iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.
 
Madde 12.2 Gizlilik Prosedürü
Kişisel bilgiler başlığı altında İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.'nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş., ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.
 

Madde 12.3 Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü
YOLCU, Web sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’nin yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. İZDENİZya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, YOLCUya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. YOLCUya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:
     – Rezervasyon ve satışın işleme konulması ve YOLCU hesabının yönetilmesi.
     – Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması.
     – İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi. 
     – YOLCU ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,
     – Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.
     – Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.
İZDENİZya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, İZDENİZya ulaştıktan sonra da İZDENİZ için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.
SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. YOLCU tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince İZDENİZ tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirilmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde "KVKK Bildirimi" başlığı altında bildirilecektir.
 
Madde 12.4 Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği
Rezervasyon yaptırıldığı zaman, YOLCUya bir rezervasyon kodu (PNR) verilecektir. Bu rezervasyon kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. YOLCUya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşılabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir. Rezervasyon kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk YOLCUya ait olup, 3. kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Madde 12.5
YOLCU, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. YOLCU, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından İZDENİZ’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. YOLCU, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı İZDENİZ’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle İZDENİZ’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
 
MADDE 13 - YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.
İhtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 


MADDE 14 - DEĞİŞİKLİK
İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ), gerekli gördüğünde işbu mesafeli satış sözleşmesinin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.
 


MADDE 15 - HÜKÜM
Siparişin sonuçlanması durumunda YOLCU işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 15 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

    Whatsapp İletişim Hattı